Das Geheimnis hinter dem Geheimnis

Đàn ông và phụ nữ Việt: ai thực sự “che chở” ai?
Một số người (Eckhart Tolle) cho rằng, xã hội loài người được dẫn dắt bởi “ba vật thể giác ngộ” đó là Hoa, Pha lê và Loài chim. Trong khi Pha lê tượng trưng cho sự thanh khiết, của sự kết tinh những thứ quý giá; loài chim tượng trưng cho khát vọng và ý …
Read more &#959n VietNamNet

relevante Themen zu diesem Eintrag:


Tagged with:

Filed under: Eckhart Tolle

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!